Mira Kurkiala
Organic T-shirt

Organic T-shirt


° T-shirt 100% Organic fair-wear, ring-spun and combed cotton.

° Screen printing completely free from environmentally-toxic phthalates and PVC

° Unisex fit T-shirtar av 100% Ekologisk rättvisemärkt, ringspunnen och kammad bomull med screentryck som är helt fria från miljögiftiga ftalater och PVC (läs mer info om tillverkningen här)

T-shirtarna är GOTS-märkta; Global Organic Textile Standard (GOTS) som är en internationell märkning för kläder och textil. Märkningen står för bra beredning och bra råvara! Att välja kläder och textilier märkta med GOTS innebär att välja produkter där ett miljömässigt- och socialt ansvar tagits genom hela kedjan från odling till färdig produkt. Alla kemikaliska insatsmedel och färgämnen som används under produktionen uppfyller miljömässiga och toxikologiska kriterier.

Fairwear gör årliga stickprovskontroller på fabriker för att kontrollera medlemmarnas resultat och varje fabrik måste sätta upp uppförandekod på det lokala språket med kontaktuppgifter till en oberoende klagomålshanterare.


☽ 


T-shirt 100% Organic fair-wear, ring-spun and combed cotton with screen printing that is completely free of environmentally-toxic phthalates and PVC (read about phthalates here). It has a ribbed neckline and a weight of 155 g / m2 which is normal thin.

The T-shirts are GOT-certified; Global Organic Textile Standard (GOTS), which is an international label for clothing and textiles. The label stands for good preparation and good raw material! Choosing clothing and textiles labeled with GOTS means selecting products where environmental and social responsibility has been taken through the entire chain from cultivation to finished product. All chemical agents and dyes used in production meet environmental and toxicological criteria.

Fairwear performs annual sample checks at factories to check members' results and each factory must enter a code of conduct in local language with contact information to an independent complaint manager.
Model is 170 cm tall and is wearing a size EU M.

349 SEK